Huisbezoeken.nlemail huisbezoeken

Jonkerbosplein 52
Fifty Two Degrees gebouw
17th Floor
6534 AB Nijmegen

024-3529888
info@huisbezoeken.nl

facebook huisbezoekenlinkedin huisbezoekentwitter huisbezoeken

Inzet Bedrijfsverpleegkundige

Het grote belang van een bedrijfsverpleegkundige

Het bezoek aan een geregistreerd bedrijfsarts ligt - bij frequent verzuim of langdurig arbeidsverzuim - voor de hand. Vaak is dat de eerste en de laatste persoon die werknemers op hun weg terug naar gezondheid en hervatting van de werkzaamheden te spreken krijgen.
De toegevoegde waarde van de inzet van een ervaren bedrijfsverpleegkundige als Wando Beissel van het Verzuimexpertise Bureau Nijmegen VEB kan groot zijn.
Als vaste begeleider of ‘casemanager’ bij arbeidsverzuim houdt de arboverpleegkundige niet alleen het overzicht over het complete dossier en de vorderingen bij re-integratie en herstel, hij is bij huisbezoeken en speciale inloopspreekuren ook het ‘gezicht’ van het team. Aanspreekpunt en wegwijzer voor zowel P&O functionaris als werknemer, mocht die door zijn persoonlijke situatie te maken krijgen met langdurig verzuim of frequent verzuim.
Voor een bedrijfsarts of uitkeringsinstantie is zo’n bedrijfsverpleegkundige die ook huisbezoeken doet een onmisbare ‘vinger aan de pols’ om tot een gefundeerde beoordeling of aanbevelingen tot een hersteltraject te komen.

Meer dan huisbezoeken alleen

Het huisbezoek en het verzuimgesprek op de bedrijfslocatie zijn de meest in het oog springende taken van een bedrijfsverpleegkundige.
Maar voor een geslaagde re-integratie doet deze ‘spil van het verzuimbegeleidingsteam’ veel meer:
Preventie - in nauw overleg met arbeidsdeskundige, over arbeidsomstandigheden en werkklimaat, ook preventief medisch onderzoek
Begeleiding bij keuringen, beoordelingen als RIV-beoordeling en WIA-beoordeling
Advies bij het indienen van aanvraagformulieren en bezwaarschriften
De verplichte RI&E procedures: Risico Inventarisatie en Evaluatie
Meedenken en ‘bijscholen’ managers en P&O-afdelingen
Koppelen dossiers en onderzoeken
Opstellen wettelijk vereist re-integratieplan
Net zo goed preventie: opstellen medewerk tevredenheidsonderzoek

Afhankelijk van de gewenste snelheid van ingrijpen - soms is een verzuimprobleem acuut - is arbeidsverpleegkundige en casemanager Wando Beissel van het Verzuim Expertisebureau ook in de avonduren en in het weekend beschikbaar voor huisbezoeken en spoedeisend overleg.

BIG-geregistreerd

Wando Beissel heeft als bedrijfsverpleegkundige de officleel benodigde BIG-registratie.
Dat houdt onder meer in dat hij bevoegd is om - net als een bedrijfsarts - medisch inhoudelijke vragen te stellen. Een BIG-geregistreerde heeft dus aanzienlijk meer bevoegdheden dan een ‘lekencontroleur’.

Big Registratie Wando Beissel