Huisbezoeken.nlemail huisbezoeken

Jonkerbosplein 52
Fifty Two Degrees gebouw
17th Floor
6534 AB Nijmegen

024-3529888
info@huisbezoeken.nl

facebook huisbezoekenlinkedin huisbezoekentwitter huisbezoeken

Casemanagement

Een casemanager neemt de langdurige begeleiding bij arbeidsverzuim op zich.
Altijd binnen een vast team met andere deskundigen: geregistreerd bedrijfsarts, een gecertificeerd arbeidsdeskundige en de eventuele betrokkenen bij re-integratietrajecten, uitkeringsinstanties. De casemanager voert de regie over het gehele re-integratieplan.

Casemanager

Onze bedrijfsverpleegkundige Wando Beissel heeft meer dan 10 jaar werkervaring op dit terrein. Ook als bevoegd casemanager in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Er is de laatste jaren veel veranderd op het gebied van verzuimbegeleiding en arbo-gerelateerde zaken. Wat regels en wetgeving betreft, maar ook wat inzichten in behandeling en begeleiding bij re-integratie betreft.

Huisbezoeken blijken nog altijd een probaat en snel werkend middel bij het terugdringen, voorkomen en verkorten van arbeidsverzuim. Uitgangspunten bij ons Verzuim Expertise Team zijn: tijdig signalen herkennen, hindernissen inventariseren, afspraken maken, de drempel om het werk te hervatten verlagen, om zo de verzuimduur zoveel mogelijk te beperken.
De eerste medische keuring gebeurt altijd door een bedrijfsarts, daarna neemt de casemanager de verantwoordelijkheid over; een goede casemanager is daarom niet alleen medisch en sociaal betrokken, maar beschikt ook over echte managerscapaciteiten. Ook om goed te kunnen communiceren met behandelaars en werknemer die om wat voor reden dan ook heeft moeten verzuimen.

Het verzuimbezoek of huisbezoek kan op termijn ook een preventieve werking hebben.
Bij twijfel over de legitimiteit van het verzuim kan een standaard huisbezoek of een spoedbezoek een eerlijk en betrouwbaar middel zijn om voor beide partijen duidelijkheid te verschaffen.

De belangrijkste voordelen van huisbezoeken en verzuimcontroles aan huis:

  • persoonlijke aandacht en meer inzicht in de situatie dan bij een telefoongesprek;
  • een huisbezoek kan andere beweegredenen of obstakels aan het licht brengen, die tijdens de meeste telefoongesprekken onopgemerkt zouden blijven;
  • betere inschatting van de precieze aard en oorzaak van de klachten;
  • grotere stimulans voor de betrokken collega om snel weer aan het werk te gaan;
  • duidelijkere afspraken, gemaakt in een gesprek, waarbij je elkaar echt ‘in de ogen kunt kijken’;
  • bespreekbaar maken kort verzuim;
  • aandacht voor de balans werk-privé.

Kortom: persoonlijker, directer, doelgerichter en efficiënter.
Ga naar het Aanvraagformulier om direct een huisbezoek aan te vragen of neem contact op om naar de mogelijkheden te vragen.

Aandacht voor balans werk-privé

Een disbalans tussen werk en privé is niet zelden de oorzaak van een (tijdelijk) gebrek aan motivatie, een verlies aan bevlogenheid en vitaliteit.
Onze casemanager vindt het belangrijk om zo’n disbalans direct bespreekbaar te maken.

Over vitaliteit en bevlogenheid:

Het is bewezen. Bevlogen medewerkers zijn productiever, minder vaak ziek.
Ze verzuimen aanzienlijk minder.