Huisbezoeken.nlemail huisbezoeken

Jonkerbosplein 52
Fifty Two Degrees gebouw
17th Floor
6534 AB Nijmegen

024-3529888
info@huisbezoeken.nl

facebook huisbezoekenlinkedin huisbezoekentwitter huisbezoeken

Huisbezoeken

Verzuimbegeleding zonder omwegen

Arbeidsverzuim, of het nu om langdurig ziekteverzuim gaat of kort, frequent verzuim, vraagt om een vakkundige, heldere aanpak. Om begeleiding, die goed werkt voor alle betrokkenen.

Een goede HR-manager en P&O-functionaris doet er binnen het bedrijf alles aan om het onderwerp ‘verzuimreductie’ de aandacht te geven die het verdient. Gesteund door een team van echte specialisten: bedrijfsarts, bedrijfsverpleegkundige of arboverpleegkundige, arbeidsdeskundige, casemanager. Het is nu eenmaal een complex terrein is, met veel verschillende aspecten: medische en paramedische, arbeidsrechtelijke, technische, financiële, sociale, de menselijke factor.

Direct contact op de juiste momenten.

De moderne verzuimbegeleider heeft gelukkig genoeg instrumenten om zijn werk goed te doen: verzuimspreekuren, arbeidsomstandighedenonderzoek, spreekuren arbeidsomstandigheden, de ‘gereedschappen’ van de Wet Verbetering Poortwachter, Quick Scans, WIA-beoordelingen, beslismomenten in een re-integratieplan.
Het beoogde resultaat: zo spoedig mogelijk herstel en een vlot verlopende re-integratie, in goed overleg met werkgever, bedrijfsarts en zieke werknemer.
In veel gevallen werkt dan het rechtstreekse contact in de vorm van een huisbezoek het beste. Een arboverpleegkundige (of bedrijfsverpleegkundige) is van de totale situatie op de hoogte, houdt voortdurende contact met bedrijfsarts en gecertificeerd arbeidsdeskundige en kan - bij de verzuimende werknemer aan huis - op grond van zijn specifieke ervaring ook de thuissituatie beoordelen.

Eerste aanspreekpunt is meestal de bedrijfsarts. De inzet van een bedrijfsverpleegkundige als vaste casemanager per dossier maakt een samenhangende begeleiding pas echt mogelijk, voor zo lang of zo kort als het traject duurt.

Huisbezoeken.nl is een handelsnaam van het VEB, het Verzuim Expertise Bureau.
Bij het Verzuim Expertise Bureau (Nijmegen) vindt u alle drie deze experts onder één dak. Ervaren vakmensen, die alle kennis in huis hebben en - als dat nodig is - de weg weten bij alle betrokken instanties en behandelaars.
Zo is een nog efficiëntere en doelgerichtere aanpak van verzuim mogelijk.
Ons werkterrein voor huisbezoeken bij arbeidsverzuim en ziekteverzuim: de regio Nijmegen-Arnhem-Apeldoorn, Gelderland, Brabant, Limburg, Zuid-Nederland.
Op aanvraag: de rest van Nederland.

Wat doet een bedrijfsverpleegkundige? Lees meer.
Waarom werkt casemanagement in één hand zo goed? Lees meer.